1.
PAWLAK, Zdzisław. Dar rozumu i jego dawca w życiu chrześcijanina. Teologia i Człowiek [online]. 31 marzec 2008, T. 11, s. 85–100. [udostępniono 25.1.2022]. DOI 10.12775/TiCz.2008.005.