1.
RZEPKA, Marcin. Przebudzenie muzułmańskie a świat chrześcijański. Pragmatyka dialogu międzyreligijnego w porewolucyjnym Iranie. Teologia i Człowiek [online]. 28 luty 2017, T. 35, nr 3, s. 201–217. [udostępniono 24.7.2024]. DOI 10.12775/TiCz.2016.037.