1.
WASILEWSKI, Edward. Obligatoryjność używania tytułów chrystologicznych w przepowiadaniu homilijnym. Teologia i Człowiek [online]. 28 luty 2017, T. 35, nr 3, s. 161–177. [udostępniono 20.7.2024]. DOI 10.12775/TiCz.2016.035.