1.
KOTECKI, Dariusz. Chrzest „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19) w ujęciu biblijnym: od egzegezy do aktualizacji. Teologia i Człowiek [online]. 28 luty 2016, T. 35, nr 3, s. 11–37. [udostępniono 24.3.2023]. DOI 10.12775/TiCz.2016.028.