1.
SZCZYPIŃSKI, Olaf. Religia jako duchowy autoerotyzm czy logocentryczna postawa wiary? Konsekwencje osobowego rozumienia Absolutu w teologii J. Ratzingera. Teologia i Człowiek [online]. 15 maj 2016, T. 33, nr 1, s. 29–45. [udostępniono 13.7.2024]. DOI 10.12775/TiCz.2016.002.