Jarosiewicz, A. „Kościół Katedrą Ducha Świętego I Jego Parakletyczna tożsamość – Szkice Eklezjologiczno-Pneumatologiczne”. Teologia I Człowiek, t. 29, nr 1, kwiecień 2015, s. 51-76, doi:10.12775/TiCz.2015.003.