Sławiński, H. „Msza św. I Homilia według «Dyrektorium O Mszach św. Z udziałem dzieci». Aktualność Dyrektorium W 40. Rocznicę Powstania?”. Teologia I Człowiek, t. 28, nr 4, czerwiec 2015, s. 97-116, doi:10.12775/TiCz.2014.060.