Regiewicz, A. „Kontrkultura Jako sposób I Miejsce Przekazu Wiary”. Teologia I Człowiek, t. 27, nr 3, luty 2015, s. 21-39, doi:10.12775/TiCz.2014.034.