Brzeziński, D. „Od Redakcji”. Teologia I Człowiek, t. 54, nr 2, czerwiec 2021, s. 5-6, doi:10.12775/34814.