Hajder, M. „Czy Biblia mówi O czyśćcu?”. Teologia I Człowiek, t. 51, nr 3, październik 2020, s. 81-101, doi:10.12775/TiCz.2020.040.