Konecki, K. „Ks. Bogusław Migut, Liturgia Jako Teologia żywa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, Ss. 248”. Teologia I Człowiek, t. 47, nr 3, październik 2019, s. 215-20, doi:10.12775/TiCz.2019.039.