Kołodziejczak, Łukasz. „Sprawozdanie Z 61. Tygodnia Filozoficznego «Rzeczywistość–myśl–działanie»”. Teologia I Człowiek, t. 47, nr 3, październik 2019, s. 189-00, doi:10.12775/TiCz.2019.036.