Sznajder, P. „Czy Jedyny Bóg może Mieć Syna? Studium osobowości Boga Jahwe W kontekście Idei Wcielenia W myśli Harolda Blooma”. Teologia I Człowiek, t. 51, nr 3, październik 2020, s. 29-47, doi:10.12775/TiCz.2020.037.