Kwiatkowski, D. „Eucharystia Darem Dla Kościoła I Dla świata W świetle Adhortacji Apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum Caritatis”. Teologia I Człowiek, t. 45, nr 1, marzec 2019, s. 11-29, doi:10.12775/TiCz.2019.001.