Sadowski, M. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej «Chrześcijański Orient: Historia, Dziedzictwo, współczesność»”. Teologia I Człowiek, t. 44, nr 4, styczeń 2019, s. 165-70, doi:10.12775/TiCz.2018.044.