Damazyn, M. „Zgromadzenie, które powstało. Realizacja życzenia Jezusa, Przekazanego S. Faustynie Kowalskiej”. Teologia I Człowiek, t. 41, nr 1, lipiec 2018, s. 85-102, doi:10.12775/TiCz.2018.005.