Krawczuk, M. „Pisma Ojców Kościoła W Literackiej spuściźnie Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego”. Teologia I Człowiek, t. 47, nr 3, październik 2019, s. 167-86, doi:10.12775/TiCz.2019.035.