Dziuba, A. F. „Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Dzieła Zebrane. Tom XVI. Styczeń–kwiecień 1966, Wydawnictwo Im Stefana Kardynała Wyszyńskiego «Soli Deo», Warszawa 2016, Ss. 591 (ISBN 973-83-88202-56-8)”. Teologia I Człowiek, t. 37, nr 1, marzec 2017, s. 205-9, doi:10.12775/TiCz.2017.012.