Pałasiński, P. „Bóg Wiecznego Powrotu Tego Samego W Filozofii Fryderyka Nietzschego”. Teologia I Człowiek, t. 35, nr 3, luty 2017, s. 125-44, doi:10.12775/TiCz.2016.033.