Szczypiński, O. „Religia Jako Duchowy Autoerotyzm Czy Logocentryczna Postawa Wiary? Konsekwencje Osobowego Rozumienia Absolutu W Teologii J. Ratzingera”. Teologia I Człowiek, t. 33, nr 1, maj 2016, s. 29-45, doi:10.12775/TiCz.2016.002.