[1]
M. Jodkowski, „Próba nadania praw parafialnych katolickiej kuracji w Suszu na przełomie XIX i XX wieku. Przyczynek do badań nad pruską polityką wyznaniową”, TiCz, t. 31, nr 3, s. 99–122, mar. 2016.