[1]
K. Pilarz, „Sekularyzacja sacrum i jej konsekwencje pastoralno-wychowawcze”, TiCz, t. 28, nr 4, s. 11–26, cze. 2015.