[1]
F. T. Janka, „Wokół współczesnej dyskusji nad Halloween. Geneza, rozwój i cel”, TiCz, t. 50, nr 2, s. 279–297, sie. 2020.