[1]
D. Kwiatkowski, „Eucharystia darem dla Kościoła i dla świata w świetle adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum Caritatis”, TiCz, t. 45, nr 1, s. 11–29, mar. 2019.