[1]
J. Gręźlikowski, „Wojciech Góralski, Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Trybunału Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa rozpoznawanych z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1997–2016), t. 3, Płock 2018, s. 562”, TiCz, t. 42, nr 2, s. 207–211, wrz. 2018.