[1]
A. F. Dziuba, „Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski, Dzieła zebrane. Tom XVI. Styczeń–kwiecień 1966, Wydawnictwo im Stefana Kardynała Wyszyńskiego «Soli Deo», Warszawa 2016, ss. 591 (ISBN 973-83-88202-56-8)”, TiCz, t. 37, nr 1, s. 205–209, mar. 2017.