[1]
P. Pałasiński, „Bóg wiecznego powrotu tego samego w filozofii Fryderyka Nietzschego”, TiCz, t. 35, nr 3, s. 125–144, luty 2017.