Jodkowski, M. (2016) „Próba nadania praw parafialnych katolickiej kuracji w Suszu na przełomie XIX i XX wieku. Przyczynek do badań nad pruską polityką wyznaniową”, Teologia i Człowiek, 31(3), s. 99–122. doi: 10.12775/TiCz.2015.038.