Regiewicz, A. (2015) „Kontrkultura jako sposób i miejsce przekazu wiary”, Teologia i Człowiek, 27(3), s. 21–39. doi: 10.12775/TiCz.2014.034.