Selejdak, R. (2014) „Formacja ludzka i duchowa diakonów stałych w świetle magisterium Kościoła i doświadczeń niektórych Kościołów lokalnych”, Teologia i Człowiek, 26(2), s. 43–76. doi: 10.12775/TiCz.2014.017.