Kućko , W. (2022) „ Wyzwania moralne Globalnego Paktu Wychowawczego w nauczaniu papieża Franciszka”, Teologia i Człowiek, 60(4), s. 143–157. doi: 10.12775/TiCz.2022.029.