Konecki, K. (2020) „Od redakcji”, Teologia i Człowiek, 51(3), s. 5–7. doi: 10.12775/32491.