Janka, F. T. (2020) „Wokół współczesnej dyskusji nad Halloween. Geneza, rozwój i cel”, Teologia i Człowiek, 50(2), s. 279–297. doi: 10.12775/TiCz.2020.028.