Kotecki, D. (2020) „Czy wspólnoty chrześcijańskie potrzebują jeszcze liturgii w dobie pandemii koronawirusa i po niej? Odpowiedź Apokalipsy św. Jana”, Teologia i Człowiek, 50(2), s. 41–64. doi: 10.12775/TiCz.2020.017.