Sznajder, P. (2020) „Czy jedyny Bóg może mieć syna? Studium osobowości Boga Jahwe w kontekście idei Wcielenia w myśli Harolda Blooma”, Teologia i Człowiek, 51(3), s. 29–47. doi: 10.12775/TiCz.2020.037.