Kwiatkowski, D. (2019) „Eucharystia darem dla Kościoła i dla świata w świetle adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum Caritatis”, Teologia i Człowiek, 45(1), s. 11–29. doi: 10.12775/TiCz.2019.001.