Sadowski, M. (2019) „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej «Chrześcijański Orient: Historia, dziedzictwo, współczesność»”, Teologia i Człowiek, 44(4), s. 165–170. doi: 10.12775/TiCz.2018.044.