Gręźlikowski, J. (2018) „Wojciech Góralski, Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Trybunału Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa rozpoznawanych z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1997–2016), t. 3, Płock 2018, s. 562”, Teologia i Człowiek, 42(2), s. 207–211. doi: 10.12775/TiCz.2018.023.