Popiołek, P. (2018) „Mariofania. Rola Maryi w dialogu międzyreligijnym”, Teologia i Człowiek, 42(2), s. 165–191. doi: 10.12775/TiCz.2018.021.