Rambiert-Kwaśniewska, A. (2018) „Zazdrość (φθόνος) w listach św. Pawła”, Teologia i Człowiek, 41(1), s. 33–47. doi: 10.12775/TiCz.2018.002.