Dziuba, A. F. (2017) „Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski, Dzieła zebrane. Tom XVI. Styczeń–kwiecień 1966, Wydawnictwo im Stefana Kardynała Wyszyńskiego «Soli Deo», Warszawa 2016, ss. 591 (ISBN 973-83-88202-56-8)”, Teologia i Człowiek, 37(1), s. 205–209. doi: 10.12775/TiCz.2017.012.