Pałasiński, P. (2017) „Bóg wiecznego powrotu tego samego w filozofii Fryderyka Nietzschego”, Teologia i Człowiek, 35(3), s. 125–144. doi: 10.12775/TiCz.2016.033.