Szczypiński, O. (2016) „Religia jako duchowy autoerotyzm czy logocentryczna postawa wiary? Konsekwencje osobowego rozumienia Absolutu w teologii J. Ratzingera”, Teologia i Człowiek, 33(1), s. 29–45. doi: 10.12775/TiCz.2016.002.