Jarosiewicz, Andrzej. 2015. „Kościół Katedrą Ducha Świętego I Jego Parakletyczna tożsamość – Szkice Eklezjologiczno-Pneumatologiczne”. Teologia I Człowiek 29 (1):51-76. https://doi.org/10.12775/TiCz.2015.003.