Sławiński, Henryk. 2015. „Msza św. I Homilia według «Dyrektorium O Mszach św. Z udziałem dzieci». Aktualność Dyrektorium W 40. Rocznicę Powstania?”. Teologia I Człowiek 28 (4):97-116. https://doi.org/10.12775/TiCz.2014.060.