Regiewicz, Adam. 2015. „Kontrkultura Jako sposób I Miejsce Przekazu Wiary”. Teologia I Człowiek 27 (3):21-39. https://doi.org/10.12775/TiCz.2014.034.