Selejdak, Ryszard. 2014. „Formacja Ludzka I Duchowa diakonów stałych W świetle Magisterium Kościoła I doświadczeń niektórych Kościołów Lokalnych”. Teologia I Człowiek 26 (2):43-76. https://doi.org/10.12775/TiCz.2014.017.