Perszon, Jan. 2014. „Prawda W społeczeństwie Relatywizmu”. Teologia I Człowiek 26 (2):11-28. https://doi.org/10.12775/TiCz.2014.015.