Grajewski, Czesław. 2014. „«Kalendarz Dla organistów wiejskich» – mało Znane źródło Do Historii Cecylianizmu W Polsce”. Teologia I Człowiek 25 (1):149-62. https://doi.org/10.12775/TiCz.2014.008.