Konecki, Krzysztof. 2020. „Od Redakcji”. Teologia I Człowiek 51 (3):5-7. https://doi.org/10.12775/32491.